Breast Implant Illness och ALCL - ta ur bröstimplantat?
specialist i plastikkirurgi johan thorfinn
Är du orolig att du kan bli sjuk av bröstimplantat? Funderat på att ta ut dem? Sedan ett par år så har det uppkommit diskussioner i TV/tidningar och sociala medier om bröstimplantat kan vara farligt. Mitt korta svar på frågan är att man både som patient och vårdgivare ska hålla sig informerad om vad som händer på området.

Vad är det då diskussionen om bröstimplantat handlar om? Jo, de två nya tillstånden som man diskuterar i de här sammanhangen är
Breast Implant Illness (BII) och Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL). Detta är två helt olika saker. Sen finns precis som tidigare det vi kallar för kapselkontraktur, vilket som tur är också är ovanligt med moderna implantat.

ALCL

Detta är en form av cancer (lymfom) som nästan helt och hållet är kopplat till texturerade implantat. Men det är en extremt ovanlig form av cancer - ja, så ovanlig att det tog flera år innan man blev säker på att det faktiskt fanns en koppling till bröstimplantat. Om man tänker på att det är ungefär 50 gånger större risk att få ett "vanligt" lymfom (non-Hodkin) än ALCL, så förstår man att risken att få ALCL är väldigt liten.


large cell lymphoma alcl bröstimplantatr silikonbröst silikonimplantat johan thorfinn

Symptom på ALCL är att bröstet svullnar långt efter operationen (vanligtvis flera år) på grund av att det bildas en vätska runt implantatet. Genom att skicka vätskan på analys så kan man ta reda på om vätskan innehåller lymfomceller.

Behandlingen är alltid att ta ur implantaten inklusive kapslarna, och ibland kan det krävas tilläggsbehandlingar beroende på hur länge sjukdomen har funnits. Medelåldern på dem som har drabbats är ca 46 år, och de har haft sina implantat 7-8 år. Majoriteten av fallen kan behandlas framgångsrikt (90-95%).

Uppgifterna hur många som har fått ALCL varierar men i Sverige fram tills idag finns 5-9st kända fall där patienter har drabbats av ALCL och 1 patient som har avlidit (nov 2019).

Eftersom släta implantat sannolikt inte orsakar ALCL så väljer fler och fler släta implantat idag. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att det inte finns någon rekommendation att de som redan har texturerade implantat måste ta ut dem. Självklart ska man alltid vara uppmärksam på förändringar i sina bröst, vilket gäller alla kvinnor oavsett om man har implantat eller inte.

Breast Implant Illness

Breast Implant Illness är inte cancer. Det är en benämning på symptom som vissa patienter upplever är orsakade av deras bröstimplantat. Symptomen kan till exempel vara trötthet, huvudvärk, håravfall, depression, ledvärk, hudutslag, oro mm mm.

Vetenskapligt så råder det delade meningar om BII, men det finns det exempel på patienter som menar att de har blivit fria från sina symptom så snart de tog ur implantaten. Man ska därför vara ödmjuk inför dessa kvinnors upplevelser och respektera önskan om att ta bort implantaten, tycker jag.

Det är dock viktigt att som patient fundera igenom noga vad man vill göra innan man bestämmer sig för en operation och att diskutera detta med sin kirurg. Att enbart ta ur implantat är ett enklare ingrepp med små risker och få komplikationer. Men att dessutom ta bort kapselvävnad ('en bloc' eller capsulectomy) är ett betydligt större ingrepp med större risker för allvarliga komplikationer och mer komplicerat läkningsförlopp.

breast implant illness en bloc removal johan thorfinn


Kapselkontraktur

Inte heller detta är en cancer. Kapselkontraktur är ovanligt och har varit en känd komplikation sedan många år. Det uppstår när den normala kapseln som alltid omger implantatet av någon anledning blir förtjockad och drar ihop sig.

Om denna process fortgår så blir implantatet till slut ihoppressat av att kapseln drar ihop sig, och blir till slut som ett hårt, runt klot. Ofta leder detta också till ömhet och att bröstet blir deformerat. Man måste då göra en operation då man tar bort den förtjockade kapseln, och många gånger byter till ett nytt implantat.

Detta är inte samma sak som att ta bort en normal kapsel "en bloc" eftersom den förtjockade kapseln vid en kapselkontraktur är kraftigare och inte går sönder lika lätt. Den är därför ofta enklare att ta bort tillsammans med implantatet än om man har en normal kapsel.

Alla implantat som jag använder har en kapselförsäkring som gäller 10 år från operationen.Om du inte har bröstimplantat och tvekar att göra en operation med tanke på det som diskuteras om ALCL och BII så är det viktig att komma ihåg att riskerna för ALCL är extremt små.
Vi väljer att utsätta oss för många andra risker i vardagen som kan leda till cancer eller sjukdomar såsom till exempel rökning eller att dricka alkohol eller äta rött kött. Om man väljer ett implantat med slät yta så har man minskat riskerna för ALCL ännu mer. Av tiotals miljoner kvinnor i världen som har implantat så har de allra flesta inga problem av dem alls, oavsett om man har gjort sin operation på grund av estetiska skäl eller som en rekonstruktion efter bröstcancer.

Fast naturligtvis så får man respektera dem som vill ta bort sina implantat.
Om du har önskemål om att ta ut bröstimplantat med eller utan kapslarna så behöver vi ses på mottagningen för att göra en undersökning. Detta för att utesluta att du har symptom på kapselkontraktur eller ALCL, och sedan göra en plan för vad som passar dig bäst.

Oavsett om du har frågor om ALCL/BII eller är orolig för dina implantat så kan du komma på en konsultation, vilket är kostnadsfritt
. Det går även att säkra sin operationstid hos mig genom att boka den preliminärt innan vi ses på mottagningen. Du bokar enkelt tid för konsultation hos mig online via BokaDirekt genom att klicka här. För att boka en preliminär operationstid så läs mera här.

Läs mer

-
Breast Implant Cancer Advocates (https://www.breastimplantcancer.org/bia-alcl/statistics/)

-
FDA (https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/questions-and-answers-about-breast-implant-associated-anaplastic-large-cell-lymphoma-bia-alcl)


På Plastikguiden hittar du svaren på över 200st frågor om olika operationer under
Frågor & Svar. Klicka här för att läsa mer.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse.